Oproep Bianca Smolders: Help ons…

WA 1“Help ons afmaken, waar we mee zijn begonnen”, aldus Bianca Smolders één van de oprichters van Stichting Weeshuis Atjeh.”
Geachte donateurs, sponsoren en andere belangstellenden,

Op 11 januari jl. heb ik, Bianca Smolders, één van de oprichters van Stichting Weeshuis Atjeh, het weeshuis in Atjeh bezocht.

Het is enorm lastig om voor te stellen wat de Tsunami heeft aangericht als je nu door Atjeh loopt. Toch blijven de beelden die ik begin 2005 heb gezien en de schrijnende verhalen van de weeskinderen goed in mijn geheugen gegrift. De allesomvattende verwoesting die daar heeft plaatsgevonden blijft niet te bevatten! De snelheid waarmee het water en alles wat het onderweg verwoest heeft, door de straten denderde is onwerkelijk. 80% van de hoofdstad Banda Atjeh was compleet verwoest en letterlijk met de grond gelijk gemaakt waarbij er ongeveer in Atjeh 94.000 doden zijn gevallen. (In Indonesië 237.000) Een deel van hen is nooit teruggevonden. Compleet ontheemd met alleen de kleren die ze op dat moment aanhadden zijn de overlevers al 10 jaar bezig hun leven weer op te bouwen. Mocht je een idee willen krijgen, van hoe het ook alweer was. http://youtu.be/JwoZ1I_IKU8 (Als je niet goed tegen de heftige beelden kan moet je niet verder kijken dan 5.00 min!)

Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden, maar het lijkt nog zo kort geleden dat Leon Burger, Laia Reedijk en ik Stichting Weeshuis Atjeh hebben opgericht. Wij wilden kinderen die door de Tsunami alle bezittingen en hun familie zijn verloren helpen, door hen een toekomstperspectief te bieden middels onderdak en opleiding.

Het onderdak dat wij voor ogen hadden is inmiddels echt een thuis geworden voor de weeskinderen. Eén van de jongste kinderen, genaamd Amaruddin was 3 toen hij in het weeshuis kwam. Nadat hij best een lange periode heeft gekend waarin hij heeft geworsteld met de beelden van de verwoestende Tsunami en het gemis van zijn beide ouders, is hij nu al 2 jaar de beste van de klas. Ook gaan er inmiddels een aantal kinderen naar de universiteit waaronder bijvoorbeeld Muslim El Yamani. Een jonge rechtenstudent die nog 2 jaar moet studeren om zijn rechtenstudie af te kunnen maken. En zo verblijven er nog 46 andere, jonge, ambitieuze weeskinderen.

Wat was het fijn om de kinderen weer te zien. Het verbaasd mij elke keer weer hoe bewonderenswaardig en inspirerend de kracht is, die zij hebben gevonden om weer plezier te hebben in het leven en hoe gedreven zij zijn om weer wat van hun toekomst te maken.

Waarschijnlijk hebben velen van jullie het bericht van het huidige bestuur gelezen dat de stichting ontbonden gaat worden indien er niet genoeg financiële middelen blijven binnenkomen. Dit mag nog niet gebeuren!

Tijdens mijn gesprekken met het lokale management van het project werd het mij pijnlijk duidelijk dat er ondanks hun inspanningen geen oplossing is als Stichting Weeshuis Atjeh wordt ontbonden en de geldstroom uit Nederland ophoudt. Het lokale management en de weeskinderen hebben in Indonesië van alles ondernomen om geld te verzamelen. Het inzamelen blijkt echter in Indonesië nog moeilijker dan in Nederland, zeker omdat het om een voor hen relatief groot bedrag gaat. Grote hulpverleningsorganisaties waar normaalgesproken beroep op kan worden gedaan, zoals bijvoorbeeld een Unicef en een Cordaid of buitenlandse ambassades, hebben zich al teruggetrokken uit Atjeh na de wederopbouw. Vanuit de Indonesische overheid is er tot op heden helaas ook nog geen financiële steun gekomen.

Dit betekent dat de weeskinderen dus in een schrijnende situatie terecht komen. 48 weeskinderen moeten dan hun opleiding afbreken, zullen hun onderdak kwijtraken en niet meer in de voor hun veilige groep / thuishaven kunnen verblijven.

Wij hebben vóór juni 2015, 120 extra vaste donateurs nodig om de continuïteit van het project te kunnen waarborgen. Laten we er dus met zijn allen voor zorgen dat weeskinderen zoals Muslim en Ammarudin hun opleiding kunnen afmaken. Wij hebben maandelijks een bedrag nodig van ongeveer €1.500,- om 48 kinderen onderdak, eten en een opleiding te bieden. Dit is slechts €31,- per kind! Het is de afgelopen 10 jaar gelukt om voor de benodigde geldstroom te zorgen. Het eind van deze reserves is echter in zicht en de stichting kan nog maar een paar maanden de kosten opbrengen. Aan vaste donateurs komt er maandelijks nog ongeveer €300,- per maand binnen. Een begrotingstekort van €1.200,- per maand. Als er maar 120 mensen in NL te vinden zijn die bijvoorbeeld €10,- in de maand kunnen missen is het begrotingstekort te dichten en kunnen alle 48 kinderen hun basisscholing en (universitaire) vervolgopleiding afronden.

Dus, help je mee?
– Like ons op Facebook en deel onze berichten (Weeshuis Atjeh);
– Stuur bovenstaand bericht rond in je eigen netwerk
– en stort maandelijks via Stichting Weeshuis Atjeh
Rekeningnummer: NL93 INGB 0004201744 t.n.v. Stichting Weeshuis Atjeh.

Namens de oprichters,

Leon Burger, Laia Reedijk en Bianca Smolders