Resultaat diverse acties

Geachte belangstellenden,

In juli hebben wij u kunnen mededelen dat de leerlingen van Basisschool De Wilgetoren met hun sponsorloop en flessenactie een bedrag van € 2.000 bij elkaar hadden gebracht. Een geweldig resultaat en een extra impuls voor alle vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting Weeshuis Atjeh dit ingeslagen pad proberen te volgen.

Diverse fondsen en ondersteuners van het eerste en tweede uur zijn benaderd, een statiegeld actie werd georganiseerd bij een van onze grote supermarkten, diner avonden werden georganiseerd, een golfvereniging stelde de opbrengst van een van hun wedstrijden beschikbaar. Wat grotere donaties van particulieren werden ontvangen en er hebben zich wat meer structurele donateurs aangemeld.

Al met al veel initiatieven die er bij elkaar voor hebben gezorgd dat wij in ieder geval tot april 2016 aan onze verplichtingen richting ons weeshuis kunnen voldoen. Wij moeten wel met zijn allen doorgaan als wij willen dat het project tot een goed einde komt.

Om u allen een idee te geven over de inkomsten die wij naast onze structurele donateursinkomsten hebben ontvangen noemen wij wat bedragen die wij ontvangen hebben vanaf 1 januari 2015.

  • Actie Basisschool                                                                          € 2.000
  • Acties diner party’s                                                                       € 1.000
  • Eenmalige Donaties particulieren                                       € 1.000
  • Eenmalige Donaties bedrijven/instellingen                  € 1.000
  • Statiegeld actie                                                                                €   365
  • Sponsor wedstrijd Golf Club                                                   €   335
  • Fondsen                                                                                              € 2.000
  • Van de nog lopende aanvragen bij diverse fondsen hebben wij van een van de fondsen een toezegging gekregen van € 4.000. Als wij de officiële bevestiging hebben ontvangen zullen wij u dit meteen laten weten

Ons huidige uitgave patroon ligt op € 1.000 per maand aan kosten levensonderhoud en bijdrage in scholing.

Vrijwilligers en bestuur

Stichting Weeshuis Atjeh.