Toelichting op de cijfers 2019 van Stichting Weeshuis Atjeh

Het in 2018 aangekondigde en ingezette beleid om in 2020  tot afwikkeling te komen van de Stichting Weeshuis Atjeh is in 2019 voorgezet.

De eind 2018 was er een bedrag van € 5.928 in kas. Er is toen ook aangekondigd dat dit bedrag gespreid over de jaren 2019 en 2020 zou worden overgemaakt naar Ibu Cut als bijdrage in de kosten van de levensonderhoud voor de bij haar in huis opgenomen kinderen (jong volwassenen) afkomstig uit het in 2018 gesloten weeshuis. In 2019 is er een totaal bedrag overgemaakt van € 3.525  gespreid over 12 maandelijkse betalingen. Het contact met Ibu Cut is heel moeilijk en verloopt via een bevriende relatie die al jarenlang voor ons optreedt als contactpersoon. Wij hebben Ibu Cut in 2019 wederom laten weten dat onze steun ergens in de 2e helft van 2020 zal worden beëindigd omdat de financiële middelen dan zijn uitgeput. Eind 2019 is er  nog een bedrag  aanwezig van € 2.359. Dit bedrag zal de komende maanden worden overgemaakt.

Bestuur Stichting Weeshuis Atjeh

Frans Ossendorp, Penningmeester

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *