Wie zijn wij

Stichting Weeshuis Atjeh is opgericht om de kinderen die slachttoffer zijn geworden van de Tsunami in 2004 en hierdoor wees zijn geworden, een kansrijke toekomst te bieden. Naast de kansen en zelfredzaamheid vergroten staat Stichting Weeshuis Atjeh ook voor het voorzien in primaire levensbehoeften als veiligheid, onderdak, voedsel en kleding.  Daarmee bieden we de weeskinderen in Lamhasam een toekomst met perspectief. Onderdeel daarvan is ook zorgen voor (bij)scholing, (psychosociale) begeleiding en ondersteuning om de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten. Met de bouw van een kleinschalig weeshuis hebben wij kinderen weer een thuis gegeven. Bent U geïnteresseerd in de geschiedenis van de stichting, lees dan onze  nieuwsbrieven.

reg. nr. RSIN 814091167