U kunt helpen

Stichting Weeshuis Atjeh zendt geen mensen uit naar het buitenland. Wij bieden ook geen vacatures, stages of vrijwilligerswerk in het buitenland. Dit draagt bij aan stabiliteit van de kinderen die immers verzorgd worden door dorpsgenoten met dezelfde culturele achtergrond.

Daarentegen zijn vrijwilligers, donateurs en sponsoren onmisbaar! Met de hulp van al onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren hebben wij een weeshuis kunnen bouwen. En hiermee onderdak kunnen bieden aan 50 kinderen.

Maar we zijn nog niet klaar!

Stichting Weeshuis Atjeh gelooft dat een kansrijke toekomst begint met goed onderwijs. Daarom zetten wij ons in om deze kinderen naast veiligheid, onderdak, voedsel en kleding ook goede scholing te bieden.

Help jij mee?

Meld je aan als vrijwilliger, donateur of als sponsor via info@weeshuisatjeh.nl.

Handler4