Het project – de uitvoering

Indonesie-1581-300x225Stichting Weeshuis Atjeh heeft mede dankzij de hulp van donateurs en sponsoren een weeshuis gebouwd in het dorp Lamhasan, in het district Peukan Bada wat gelegen is in Aceh Basar.  Het weeshuis opende in juli 2006 zijn deuren voor 25 kinderen.
Kort daarna gaf Stichting Weeshuis Atjeh de opdracht tot het bouwen van een tweede vleugel, deze werd op 5 mei 2007 geopend. Dat bood ruimte voor totaal 40 kinderen.

Om in Indonesië de dagelijkse begeleiding te borgen is een plaatselijke stichting opgericht “Yayasan Aneuk Aceh”. Het bestuur van deze lokale stichting is zorgvuldig samengesteld. Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het weeshuis. Zij houdt toezicht op de kinderen en verzorgt en ondersteunt de kinderen waar nodig.

Stichting Weeshuis Atjeh had als eis dat de samenstelling van het management en personeel van het weeshuis volledig moest bestaan uit lokale dorpsgenoten met de gewenste kennis en expertise. Het betrof immers weeskinderen uit hun gemeente, wat naar het idee van het bestuur optimale betrokkenheid ten goede komt.

Stichting Weeshuis Atjeh ontvangt maandelijks een inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages van Yayasan Aneuk Aceh, om goed te kunnen waarborgen dat het gedoneerde geld goed wordt besteed.