Bedankt allemaal!

December 2017

Lieve/beste allemaal,

Om te beginnen willen we iedereen die de Stichting Weeshuis Atjeh het afgelopen jaar heeft gesteund hartelijk bedanken.  

Het was een bewogen jaar. Wij begonnen 2017 vanuit een lastige financiële positie die de toekomst zeer onzeker maakte. Door de inzet van donateurs, andere belangstellenden, vrijwilligers, het bestuur en enkele ontvangen subsidies is deze positie eind 2017 verbeterd.

Dit jaar ontvingen wij in april de mededeling dat Pak Asnawi de leider van en drijvende kracht achter het weeshuis in Atjeh was overleden. Dit was niet alleen een geweldige slag voor de directe familie maar had ook een zeer grote impact op zijn andere familie, de kinderen en medewerkers van het weeshuis.

Maar er was ook goed nieuws. Een aantal jongeren die een opleiding volgden behaalden hun diploma en enkelen van hen hebben inmiddels het weeshuis verlaten om op eigen benen te gaan staan.

Het aantal kinderen dat nu nog verblijft in het maakt dat het maandelijkse bedrag dat nodig is voor onderhoud en studie omlaag kan. De komende jaren zal dit verder omlaag kunnen. De prognose is dat in het schooljaar van 2020/2021 alle kinderen een stevige basis aan onderwijs hebben ontvangen en dat zij op eigen benen kunnen staan.

Wij hopen dat u ons de komende drie jaar nog wilt blijven steunen.

Namens ons allemaal wensen wij u een zeer voorspoedig en gezond 2018.

Bestuur en vrijwilligers

Stichting Weeshuis Atjeh.

Afgestudeerd

In april 2017 is Muslim afgestudeerd in rechten. We zijn ontzettend trots op hem! Op de foto Muslim met zijn scriptiebegeleider na het behalen van zijn laatste test. Muslim moet nog even wachten op zijn diploma. Door de aardbeving van het afgelopen jaar duurt alles wat langer dan normaal. We hopen over een maand of twee een trotse Muslim met diploma te laten zien.

De toekomst

Een nieuw jaar voor onze kinderen in Atjeh. Een jaar waarin er veel is gebeurd! Graag willen we u meenemen in de huidige ontwikkelingen.

Momenteel is het bestuur in overleg met het bestuur in Indonesië. We zijn bezig met een afbouwregeling. Zoals jullie wellicht weten wonen er momenteel nog 20 kinderen in het weeshuis. Daarvan zullen er dit jaar (naar alle waarschijnlijkheid) 7 afstuderen.

De aanvankelijke doelstelling om alle kinderen een beroepsopleiding te laten volgen is helaas te hoog gegrepen gebleken.

Op dit moment zijn we aan het overleggen hoe we de kinderen die nu nog in het weeshuis wonen zo goed mogelijk naar volwassenheid kunnen begeleiden.

In praktijk willen we in elk geval realiseren dat de jongste kinderen hun middelbare school diploma kunnen halen. Dit is voor Indonesische begrippen een behoorlijk goede opleiding en de kans dat zij daarmee werk vinden is redelijk groot.

Amiruddin is momenteel de jongste telg in het weeshuis. Hij is dit schooljaar begonnen in klas 9. De middelbare school loopt tot klas 12.

Wij hopen de komende maand met een afbouwregeling te komen waarin berekend is hoeveel geld we de komende 3 jaar nog nodig zullen hebben. Dit bedrag wordt elk jaar minder. De kosten voor het zorgend personeel en het onderhoud van het gebouw blijven wel gelijk tot het einde.

Wij hopen dat u als donateur tot 2019 betrokken wilt blijven, zodat ook Amiruddin de tijd heeft om zijn diploma te halen.

Weeshuis en kinderen gelukkig ongedeerd na aardbeving

aardbeving01Misschien heeft u de beelden gezien van de verschrikkelijke aardbeving van 7-12-2016 in Atjeh.  Ondanks dat onze weeskinderen dit keer groot leed bespaard is gebleven hebben we dringend uw financiële hulp nodig zodat deze kinderen een kansrijke toekomst tegemoet gaan met een diploma op zak.

Doneer nu…

Hart van Nederland (SBS6) maakte over de aardbeving en het project van Stichting Weeshuis Atjeh een korte reportage.

Oogstdienst in de kapel

OogstdienstOp zondag 2 oktober 2016 mocht Irene van Ooijen komen vertellen in de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Hilversum. Zij hadden die dag een: “anders dan anders” viering.

Het thema was: oogsten. Tijdens de viering werd er gesproken over wat je in je leven als geoogst had. Waar ben je dankbaar voor? Waar werk je voor? Waar span je je voor in?

Irene vertelde dat zij zo graag de oogst zou willen bereiken dat alle kinderen die destijds een plekje in het weeshuis hebben gekregen hun opleiding zouden kunnen afmaken. Die oogst zou namelijk direct een nieuwe zaaiing beteken. Want met een opleiding zaai je weer nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

Tijdens de collecte werd er zo’n 230 euro opgehaald. Na afloop werden er appels en jam verkocht. Daarbij werd zo’n 100 euro opgehaald. Het bedrag wordt door het kerkbestuur nog afgerond naar boven, dus er is nog niet bekend hoeveel er precies overgemaakt zal worden. Dat blijft nog even spannend.

Al met al was het een vruchtbare ontmoeting, waar zeker oogst is binnen gehaald in de vorm van: bekendheid van het project, waardering en (helaas niet onbelangrijk) geld. Er is hopelijk ook iets gezaaid in de vorm van: nieuwe ontmoeting.

Dankbaar voor de ruimte en de betrokkenheid die ik heb mogen ontvangen.

Irene van Ooijen

Bikkel mee voor Atjeh

Op 8 november 2015 heeft de eerste editie van de Bikkel Mee voor Atjeh plaatsgevonden.

Sportcoach en initiatiefnemer Stan Drouen, heeft i.s.m. met Bart Breukink een uitdagende route uitgezet, grotendeels over onverharde paden door het mooie buitengebied van Bronckhorst en Steenderen. Er was een 7 km variant en een 12 km variant voor sporters die regelmatig hardlopen. Ook was er de mogelijkheid om beide routes te wandelen.

De bikkelroute

Met ruim zestig(!) deelnemers en een mooie opbrengst was de eerste editie van Bikkel Mee voor Atjeh van 8 november jl. een geslaagde dag! We hebben de definitieve balans opgemaakt en dankzij alle lopers, wandelaars en donateurs maar liefst € 786,40 hebben opgehaald voor de weeskinderen in Atjeh. Namens Stan Drouen en Bart en Bianca Breukink en het bestuur van Stichting Weeshuis Atjeh; iedereen ontzettend bedankt voor deelname en donatie!

De start

Een speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers en de stichting EHBO Steenderen, stichting Sporthal ’t Hooge Wessel en de supermarkt Coop te Steenderen. Stichting EHBO Steenderen heeft op deze dag kosteloos vrijwilligers ingezet, de sporthal heeft kosteloos haar locatie, kleedruimte en douches beschikbaar gesteld en de Coop heeft bananen en water gedoneerd.

Wellicht tot de volgende editie!

Organisatie Bikkel Mee voor Atjeh

 

Nr 1 van de dames

Nummer 1 van de dames

Nr 2 en 3 van de dames

Nummers 2 en 3 van de dames

Nrs 1, 2 en 3

Nummer 1, 2 en 3 van de heren